Om Fredensborghallen

FREDENSBORG HALLENS HISTORIE
Den 8.november 1969 var en stor dag for Fredensborg by, her blev byens hal indviet.
Forud var gået mange års indsamling, her var de berømte modeshows, hvis primus motor var kørerlærer Sv. Aage Hansen som gennem 9 år skaffede mange penge til hallens byggeri. Her var folkeindsamlinger og der var håndværkere, der annoncerede for store beløb. Kreativiteten fejlen intet. Byen fik sin – En hal til en hel by, som var mottoet for indsamlingerne. Meget frivilligt arbejde lå bag opførelsen og arkitekten var den her boende Arne Gotved, der blev ”tvunget” ind i sagen og fik et beløb på 10.000 kr. for hele sin medvirken, ikke en kr. mere sagde Poul Larsen. Og sådan blev det. Gotved var senere i mange år var arkitekt med ansættelse i kommunes tekniske forvaltning.
Byggeriet blev svært, for Lykkemosen er, som ordet siger, en mose. Og på grunden havde Fredensborg Skoles mangeårige lærer Hr. Gilberg sine får gående. Der blev banket 26 store beton pæle ned ,den længste på 26 meter. Det to halvandet år at bygge  den 2.200 kvm. Store hal.
Fredensborg-Humlebæk kommune havde heller ikke i 60’erne nogle penge. Men nabobyen Humlebæk havde vist vejen frem om hvordan man samler penge ind. Kommunen stillede dog grunden til rådighed og senere kautionerede kommune for godt 2.mill.kr.
At nævne var også at Berleburg Klubben disse år var oprettet, og denne første besøg i Fredensborg blev bl.a. beæret med overrækkelse af borgmester Bewseunge med 5.000 gode danske kroner. Et meget flot beløb dengang.
Mange var forgangsmænd for hallens opførelse. At nævne et par af de kræfter var det tidl. byrådsmedlem Poul Larsen, Verner Pedersen hovedformand i FBI, Byrådsmedlemmer Jørgen Linde og Keld Sørensen samt Harry Hansen leder af Skovholmgård.
Hallen blev åbnet med taler af Kong Frederik d. 9, der var ledsaget af Dronning Ingrid samt af Kurt Møller Dansk Idrætsforbunds formand og  formanden for hallen Poul Larsen.
Der blev festet en lang dag og aften. Søgningen til hallen var den dag så stor, at der måtte indføres afspærringer for ikke at det hele skulle ende i ragnarok.
Der var bl.a. gymnastikopvisning af elitegymnaster fra Frederiksborg amt.
Hallen kostede i 1969 – 2,7 mill. kr. Ca. 1200 kr. pr. kvm.

Det gik rimeligt med økonomien i mange år, men så i 1982 kom der knas i maskineriet, idet hallen havde et underskud på 715 kr.  (Syv hundrede og femten kr.)
Senere i 1995 gik det helt galt, her et underskud på 36.000 kr. Så gik man i forhandlinger med kommune, der i 1995 køber hallen af den selvejende institution for 4,1 mill.kr.
Siden har hallen været kommunal og er i dag en selvforvaltende hal med en bestyrelse på 5 personer, heraf 2 fra byrådet og 3 valgt fra klubberne.
I begyndelsen af 2002 måtte hallen igennem en lang periode med store problemer. Der var dels fundet kloaker der nedbrudte, dette skabte rottebesøg, dels var varmerørene i hallens gulve brudt sammen, og dels var der et utæt tag. Men der blev grebet ind og nyt gulv, nyt tag samt varme omlagt. I alt en investering på mere ca. 1,7 mill. kr. blev brugt over nogle år.

Poul Larsen var formand for hallen i mere end 25 år. Blandt efterfølgerne var byrådsmedlemmerne Carsten Wulff, samt Hans Jørgen Hende, konservativ repræsentant.  Begge har lagt et stort arbejde i hallen.  Mange frivillige, som udpegede personer, har ligeledes gennem årene lagt store kræfter i hallens drift og trivsel.

Hallens adresse:

Kastanievej 18
3480 Fredensborg
—————————————–

Fredensborg Hallen, der ejes af Fredensborg Kommune har som primære anvendelsesformål at være til rådighed for kommunale idræts-formål og andre kommunale formål. Hallen er således forbeholdt lokale idrætsforeninger og kommunale arrangementer alle hverdage i tidsrummet kl. 14:00 – 23:00 samt weekends.

Hallen kan på andre tidspunkter, og såfremt der i øvrigt er ledigt tid indenfor ovennævnte tidsrum, benyttes til andre formål efter bestyrelsens skøn.
Bestyrelsen 2015